Mer informationer:
Format:
JPEG
Kameratillverkare:
Google
Kameramodell:
Pixel 5
Färg:
Fullfärg
Orientering:
Normal
Pixlar:
6160726 (≈6.3 MP)
Uppladdad:
2021-07-19

Bild finns i public domain, utan copyright, inga rättigheter förbehålls, fri att användas. Du kan använda kort för varje personlig eller kommersiell användning utan föregående skriftligt tillstånd och utan avgift eller förpliktelse.