Namn på färg: ljus salvia
Hexadecimal färg: #c0e0c0
RGB färg: 192 224 192 (röd, grön, blå)
Namn på färg: ljus salvia. Hexadecimal färg: (#c0e0c0). RGB färg: 192 224 192 (röd, grön, blå)

Inloggning  för att se mer bilder, kan du logga in genom att använda befintlig e-post eller konto till socialt nätverk.

Gratis bilder Informationer: ljus salvia, färg: #c0e0c0, fria bilder.