Namn på färg: ljung
Hexadecimal färg: #a080a0
RGB färg: 160 128 160 (röd, grön, blå)
Namn på färg: ljung. Hexadecimal färg: (#a080a0). RGB färg: 160 128 160 (röd, grön, blå)

Inloggning  för att se mer bilder, kan du logga in genom att använda befintlig e-post eller konto till socialt nätverk.