Upphovsman:
James Gathany, USCDCP
Mer informationer:
Format:
JPEG
Färg:
Fullfärg
Färgområde:
sRGB
Bildkvalitet:
300 punkter per tum
Orientering:
Normal
Pixlar:
9857832 (≈10 MP)
Uppladdad:
2018-02-26

Bild finns i public domain, utan copyright, inga rättigheter förbehålls, fri att användas. Du kan använda kort för varje personlig eller kommersiell användning utan föregående skriftligt tillstånd och utan avgift eller förpliktelse.