Mer informationer:
Format:
JPEG
Färg:
Fullfärg
Kompression:
JPEG (gammal stil)
Pixlar:
3981312 (≈4 MP)
Uppladdad:
2018-03-25

Bild finns i public domain, utan copyright, inga rättigheter förbehålls, fri att användas. Du kan använda kort för varje personlig eller kommersiell användning utan föregående skriftligt tillstånd och utan avgift eller förpliktelse.