Názov farby: Barney
Hexadecimálna farba: #c020a0
RGB farba: 192 32 160 (červená, zelená, modrá)
Názov farby: Barney. Hexadecimálna farba: (#c020a0). RGB farba: 192 32 160 (červená, zelená, modrá)