Názov farby: Barney
Hexadecimálna farba: #a000c0
RGB farba: 160 0 192 (červená, zelená, modrá)
Názov farby: Barney. Hexadecimálna farba: (#a000c0). RGB farba: 160 0 192 (červená, zelená, modrá)