Więcej informacji:
Format:
JPEG
Kolor:
Pełny kolor
Kompresja:
JPEG (w starym stylu)
Piksele:
15968512 (≈16 MP)
Przesłano:
2018-03-11

Obraz jest w domenie publicznej, nie jest objęte prawami autorskimi, nie ma żadnych praw zastrzeżonych, bezpłatnie do jakichkolwiek zastosowań. Można użyć obrazu do celów osobistych i komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody i bez żadnych opłat lub obowiązków.