Więcej informacji:
Format:
JPEG
Kolor:
Pełny kolor
Piksele:
7987200 (≈8.1 MP)
Przesłano:
2021-05-15

Obraz jest w domenie publicznej, nie jest objęte prawami autorskimi, nie ma żadnych praw zastrzeżonych, bezpłatnie do jakichkolwiek zastosowań. Można użyć obrazu do celów osobistych i komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody i bez żadnych opłat lub obowiązków.