Fargenavn: offwhite
Heksadesimal farge: #f0f0e0
RGB-farge: 240 240 224 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: offwhite. Heksadesimal farge: (#f0f0e0). RGB-farge: 240 240 224 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.