Fargenavn: blek lavendel
Heksadesimal farge: #f0e0f0
RGB-farge: 240 224 240 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: blek lavendel. Heksadesimal farge: (#f0e0f0). RGB-farge: 240 224 240 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.