Fargenavn: lys lavendar
Heksadesimal farge: #f0c0f0
RGB-farge: 240 192 240 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: lys lavendar. Heksadesimal farge: (#f0c0f0). RGB-farge: 240 192 240 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.