Fargenavn: blek orange
Heksadesimal farge: #f0a060
RGB-farge: 240 160 96 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: blek orange. Heksadesimal farge: (#f0a060). RGB-farge: 240 160 96 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.