Fargenavn: squash
Heksadesimal farge: #f0a020
RGB-farge: 240 160 32 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: squash. Heksadesimal farge: (#f0a020). RGB-farge: 240 160 32 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.