Fargenavn: rosa
Heksadesimal farge: #f080c0
RGB-farge: 240 128 192 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: rosa. Heksadesimal farge: (#f080c0). RGB-farge: 240 128 192 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.