Fargenavn: tomat
Heksadesimal farge: #f04020
RGB-farge: 240 64 32 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: tomat. Heksadesimal farge: (#f04020). RGB-farge: 240 64 32 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.