Fargenavn: Vermillion
Heksadesimal farge: #f02020
RGB-farge: 240 32 32 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: Vermillion. Heksadesimal farge: (#f02020). RGB-farge: 240 32 32 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.