Fargenavn: beige
Heksadesimal farge: #e0e0a0
RGB-farge: 224 224 160 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: beige. Heksadesimal farge: (#e0e0a0). RGB-farge: 224 224 160 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.