Fargenavn: lys gulaktig
Heksadesimal farge: #e0e020
RGB-farge: 224 224 32 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: lys gulaktig. Heksadesimal farge: (#e0e020). RGB-farge: 224 224 32 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.