Fargenavn: lavendel rosa
Heksadesimal farge: #e0a0e0
RGB-farge: 224 160 224 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: lavendel rosa. Heksadesimal farge: (#e0a0e0). RGB-farge: 224 160 224 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.