Fargenavn: bleknet rosa
Heksadesimal farge: #e0a0a0
RGB-farge: 224 160 160 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: bleknet rosa. Heksadesimal farge: (#e0a0a0). RGB-farge: 224 160 160 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.