Fargenavn: bleknet oransje
Heksadesimal farge: #e0a040
RGB-farge: 224 160 64 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: bleknet oransje. Heksadesimal farge: (#e0a040). RGB-farge: 224 160 64 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.