Fargenavn: rose
Heksadesimal farge: #e06080
RGB-farge: 224 96 128 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: rose. Heksadesimal farge: (#e06080). RGB-farge: 224 96 128 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.