Fargenavn: grønn beige
Heksadesimal farge: #c0e080
RGB-farge: 192 224 128 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: grønn beige. Heksadesimal farge: (#c0e080). RGB-farge: 192 224 128 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.