Fargenavn: sykelig gul
Heksadesimal farge: #c0e040
RGB-farge: 192 224 64 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: sykelig gul. Heksadesimal farge: (#c0e040). RGB-farge: 192 224 64 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.