Fargenavn: lyseblå grå
Heksadesimal farge: #c0c0e0
RGB-farge: 192 192 224 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: lyseblå grå. Heksadesimal farge: (#c0c0e0). RGB-farge: 192 192 224 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.