Fargenavn: blek oliven
Heksadesimal farge: #c0c080
RGB-farge: 192 192 128 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: blek oliven. Heksadesimal farge: (#c0c080). RGB-farge: 192 192 128 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.