Fargenavn: grå rosa
Heksadesimal farge: #c080a0
RGB-farge: 192 128 160 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: grå rosa. Heksadesimal farge: (#c080a0). RGB-farge: 192 128 160 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.