Fargenavn: brunaktig rosa
Heksadesimal farge: #c08080
RGB-farge: 192 128 128 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: brunaktig rosa. Heksadesimal farge: (#c08080). RGB-farge: 192 128 128 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.