Fargenavn: leir brun
Heksadesimal farge: #c08040
RGB-farge: 192 128 64 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: leir brun. Heksadesimal farge: (#c08040). RGB-farge: 192 128 64 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.