Fargenavn: lys teal
Heksadesimal farge: #a0e0c0
RGB-farge: 160 224 192 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: lys teal. Heksadesimal farge: (#a0e0c0). RGB-farge: 160 224 192 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.