Fargenavn: lys maroon
Heksadesimal farge: #a04040
RGB-farge: 160 64 64 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: lys maroon. Heksadesimal farge: (#a04040). RGB-farge: 160 64 64 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.