Fargenavn: mørk fuchsia
Heksadesimal farge: #a02060
RGB-farge: 160 32 96 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: mørk fuchsia. Heksadesimal farge: (#a02060). RGB-farge: 160 32 96 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.