Fargenavn: carmine
Heksadesimal farge: #a00020
RGB-farge: 160 0 32 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: carmine. Heksadesimal farge: (#a00020). RGB-farge: 160 0 32 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.