Fargenavn: avokado grønn
Heksadesimal farge: #80a020
RGB-farge: 128 160 32 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: avokado grønn. Heksadesimal farge: (#80a020). RGB-farge: 128 160 32 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.