Fargenavn: brunaktig lilla
Heksadesimal farge: #804040
RGB-farge: 128 64 64 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: brunaktig lilla. Heksadesimal farge: (#804040). RGB-farge: 128 64 64 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.