Fargenavn: mørkerød
Heksadesimal farge: #800000
RGB-farge: 128 0 0 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: mørkerød. Heksadesimal farge: (#800000). RGB-farge: 128 0 0 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.