Fargenavn: gråblå
Heksadesimal farge: #6080a0
RGB-farge: 96 128 160 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: gråblå. Heksadesimal farge: (#6080a0). RGB-farge: 96 128 160 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.