Fargenavn: olivengrønn
Heksadesimal farge: #608000
RGB-farge: 96 128 0 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: olivengrønn. Heksadesimal farge: (#608000). RGB-farge: 96 128 0 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.