Fargenavn: dodger blå
Heksadesimal farge: #4080f0
RGB-farge: 64 128 240 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: dodger blå. Heksadesimal farge: (#4080f0). RGB-farge: 64 128 240 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.