Fargenavn: medium grønn
Heksadesimal farge: #20a040
RGB-farge: 32 160 64 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: medium grønn. Heksadesimal farge: (#20a040). RGB-farge: 32 160 64 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.