Fargenavn: mørkegrønn blå
Heksadesimal farge: #206060
RGB-farge: 32 96 96 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: mørkegrønn blå. Heksadesimal farge: (#206060). RGB-farge: 32 96 96 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.