Fargenavn: lyse himmelblå
Heksadesimal farge: #00c0f0
RGB-farge: 0 192 240 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: lyse himmelblå. Heksadesimal farge: (#00c0f0). RGB-farge: 0 192 240 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.