Fargenavn: ekte grønn
Heksadesimal farge: #008000
RGB-farge: 0 128 0 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: ekte grønn. Heksadesimal farge: (#008000). RGB-farge: 0 128 0 (rød, grønn, blå)