Fargenavn: marine blå
Heksadesimal farge: #004060
RGB-farge: 0 64 96 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: marine blå. Heksadesimal farge: (#004060). RGB-farge: 0 64 96 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.