Fargenavn: mørk blågrønn
Heksadesimal farge: #004040
RGB-farge: 0 64 64 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: mørk blågrønn. Heksadesimal farge: (#004040). RGB-farge: 0 64 64 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.