Fargenavn: mørkeblå
Heksadesimal farge: #000060
RGB-farge: 0 0 96 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: mørkeblå. Heksadesimal farge: (#000060). RGB-farge: 0 0 96 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.