Naziv boje: slame
Heksadecimalna boje: #f0f080
RGB boja: 240 240 128 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: slame. Heksadecimalna boje: (#f0f080). RGB boja: 240 240 128 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.