Naziv boje: svjetlo lavendar
Heksadecimalna boje: #f0a0f0
RGB boja: 240 160 240 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: svjetlo lavendar. Heksadecimalna boje: (#f0a0f0). RGB boja: 240 160 240 (crvena, zelena, plava)
Besplatne Slike informacije: svjetlo lavendar, boja: #f0a0f0, besplatne slike.