Naziv boje: rumenila
Heksadecimalna boje: #f0a0a0
RGB boja: 240 160 160 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: rumenila. Heksadecimalna boje: (#f0a0a0). RGB boja: 240 160 160 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.